ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πανοραμική φωτογραφία της Κοζάνης

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Η παρούσα έρευνα αναφέρεται στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές που λαμβάνουν χώρα στη περιοχή της Κοζάνης. Η σύνδεση της με την Ήπειρο και την υπόλοιπη Μακεδονία μέσω της Εγνατίας Οδού πριν 15 περίπου χρόνια, ανέδειξαν την πόλη σε σημαντικό κόμβο της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Ως αποτέλεσμα, προέκυψαν και νέες ανάγκες ως προς τη μετακίνηση των εμπορευμάτων, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν ικανοποιούνται από τις υπάρχουσες δομές. Αυτή η κατάσταση αναγκάζει την πόλη να μένει στάσιμη και να μην εκμεταλλεύεται στο ακέραιο τις ευκαιρίες που της δίνονται και που μπορούν να αξιοποιηθούν.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΜΕΝΑ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Τα συστήματα μεταφορών που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στη Κοζάνη είναι περιορισμένα και οδηγούν σε αυξημένες εκπομπές ρύπων, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει σχεδιασμός για την "έξυπνη" διαχείρηση τους. Όλα τα παραπάνω, οδηγούν στην ανάγκη σχεδιασμού λύσεων που θα βελτιώνουν τις υπάρχουσες δομές και θα δώσουν λύση στα προβλήματα που προκύπτουν.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρακάτω αναλύονται επιγραμματικά ιδέες που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση και ανάπτυξη των αστικών εμπορευματικών μεταφορών στη περιοχή της Κοζάνης, ενώ παράλληλα προωθούν την “πράσινη” ανάπτυξη και τη καλύτερη ποιότητα ζωής και αναλύονται μέσα στην έρευνα:


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΩΡΙΔΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

HOME-SHOPPING

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας;

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!