ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ELECTR.IO

Το electr.io προσφέρει μια ολοκληρωμένη και πλήρως εφαρμόσιμη λύση για τον σχεδιασμό υποδομής φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων εντός του αστικού ιστού. Αποτελεί μια καινοτόμα, μοναδική στο είδος της, αυτοματοποιημένη διαδικασία που βασίζεται σε πρακτικές συγκοινωνιακού σχεδιασμού και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε αστικό περιβάλλον.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πλήρως αυτοματοποιημένη χρήση λογισμικού

Προσαρμόσιμος στόχος


Επεκτάσιμο και διαρκώς ενημερωμένο


SIMPLI.CITI

Η Rhoé προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση υλικού και λογισμικού που βοηθά τα δημοτικά όργανα των δήμων μεσαίου μεγέθους να εκδίδουν και να χειρίζονται τα πρόστιμα γρηγορότερα, με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας από το πρώτο βήμα (βεβαίωση της παράβασης) έως και το τελευταίο (πληρωμή προστίμου από τον παραβάτη).

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απλοποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης κλήσεων


Επιτάχυνση στη διαδικασία βεβαίωσης κλήσεων


Γρήγορη και ασφαλής αποθήκευση παραβάσεων