Σχεδια Φορτισης Ηλεκτρικων Οχηματων

Ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Το project

Τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αναπτύσσονται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Πράσινης συμφωνίας και του Πράσινου Ταμείου της χώρας μας, βασικό άξονα των οποίων αποτελεί η προώθηση της ηλεκτροκίνησης, η οποία αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων ως προς την ύπαρξη των απαραίτητων υποδομών στην Ελλάδα.

TO Project ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

>
Σχεδιαζομενα σημεια φορτισης
M €
Εθνικος Προϋπολογισμος
Δημοι

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ

Μαζί με την “Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ”, συνδυάζουμε την εκτενή μας εμπειρία στον χώρο των μεταφορών και προτείνουμε την βέλτιστη χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα μοναδικά λειτουργικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, όσο και τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων.

ELECTR.IO

Εργαλείο “κλειδί” στην φιλόδοξη προσπάθεια μας είναι το electr.io, μία καινοτόμα μέθοδος υπολογισμού της τάσης στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και της βέλτιστης χωροθέτησης σταθμών φόρτισης τους.

Το electr.io μπορεί να εφαρμόστει σε κάθε πόλη ή δήμο, με βάση ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους που έχουν εκπαιδευτεί σε πραγματικά δεδομένα.

περισσοτερα για το electr.io