ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ:Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη, 54626ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΑΣ:(+30) 2316 072 816

ΤΟ EMAIL ΜΑΣ:info@rhoe.gr