ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η EAAS ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η EaaS Πλατφόρμα πρόκειται για ένα pay-per-use δίκτυο αποσπόμενων μπαταριών, για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, το οποίο συνδέει άμεσα το κόστος της μπαταρίας με τη χρήση της. Χάρη στους καινοτόμους αλγόριθμους που ενσωματώνει, η πλατφόρμα διαχειρίζεται το σύστημα εναλλασσόμενων μπαταριών, μεταφέρει πληροφορίες, ενώ την ίδια στιγμή αποφασίζει και παρέχει οδηγίες.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χωροταξικός σχεδιασμός & Ανάπτυξη υποδομών

Στρατηγική φόρτισης των μπαταριών


Μεθοδολογίες διαχείρισης εσόδων


SIMPLI.CITI

Η Rhoé προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση υλικού και λογισμικού που βοηθά τα δημοτικά όργανα των δήμων μεσαίου μεγέθους να εκδίδουν και να χειρίζονται τα πρόστιμα γρηγορότερα, με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας από το πρώτο βήμα (βεβαίωση της παράβασης) έως και το τελευταίο (πληρωμή προστίμου από τον παραβάτη).

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απλοποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης κλήσεων


Επιτάχυνση στη διαδικασία βεβαίωσης κλήσεων


Γρήγορη και ασφαλής αποθήκευση παραβάσεων

inBOARD

Το inBOARD είναι ένα λεξικό API που μεταφράζει πολύπλοκα δεδομένα σε οπτικά ελκυστικές αναπαραστάσεις και πληροφορίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να αλληλεπιδρούν απρόσκοπτα με τα δεδομένα των έξυπνων πόλεων.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε οποιαδήποτε έξυπνη πλατφόρμα πόληςΠερίπλοκα περιβαλλοντικά δεδομένα «μεταφρασμένα» σε κατανοητές εικόνες & πληροφορίες


Ενίσχυση της συμμετοχής στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση